CTP Boru

Kullanım Alanları

 

Ürün Yelpazesi Ve Uygulama Alanları

 

AKBOR tesislerinde üretilen CTP Boru ve Bağlantı Elemanları projelere uyum sağlayabilecek geniş bir ürün seçeneği sunmaktadır.

 

Boylar   0,3m - 15m
Boru Çapları (DN)   300mm - 4200mm
Basınç Sınıfları (PN)   1 - 40bar
Rijitlik Sınıfları (SN)   2500N/m2 - 5000N/m2 - 10000N/m2

değerlerinde üretilen AKBOR CTP Boru ve Bağlantı parçaları;

 

 

• Toprak altına gömülerek
• Su altına döşenerek
• Yer üstüne monte edilerek
• İçme suyu ana aktarım hatları ve dağıtım şebekelerinde
• Basınçlı ve basınçsız atık su hatlarında
• Yağmur suyu drenajlarında
• Kapalı sistem sulamalarında
• Elektrik santralleri soğutma suyu hatlarında
• Endüstriyel soğutma suyu hatlarında
• HES Projeleri iletim ve cebri hatlarında


yaygın olarak kullanılmaktadır.